Urząd Miejski w Błaszkach

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Miejski w Błaszkach

98-235 Błaszki pl. Niepodległości 13
Telefon: (43) 829 0931 Faks: (43) 829 09 32
E-Mail: urzad@blaszki.pl
WWW: http://www.blaszki.pl
Skrytka ePUAP: /ugblaszki/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 39' 1.09"N, 18° 25' 58.6"E  Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678910»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
PWykonanie zabiegów konserwacyjno-pielęgnacyjnych na zbiorniku wodnym ( stawie) w m. Żelisław

Załącznik Zapytanie ofertowe.pdf (91,0 KB)
Data publikacji: 2017-07-06 07:47:57
Załącznik Formularz oferty cenowej załącznik nr 1.pdf (54,7 KB)
Data publikacji: 2017-07-06 07:47:57
Załącznik Wzór umowy załącznik nr 2.pdf (718,3 KB)
Data publikacji: 2017-07-06 07:47:57
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 332
PSukcesywna dostawa paliw dla potrzeb Urzędu Gminy i Miasta w Błaszkach na 2017 r.

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (3 125,2 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 11:23:07
Załącznik SIWZ.pdf (552,5 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 11:23:07
Załącznik Zał nr 1 do SIWZ Formularz oferty.pdf (87,8 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 11:23:07
Załącznik Zał nr 2 do SIWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf (347,1 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 11:23:07
Załącznik Zał nr 3 do SIWZ Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (439,7 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 11:23:07
Załącznik Zał nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf (343,1 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 11:23:07
Załącznik Zał nr 5 do SIWZ Wzór umowy.pdf (108,7 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 11:23:07
Załącznik Pytania i odpowiedzi w postępowaniu.pdf (1 028,3 KB)
Data publikacji: 2016-11-28 13:04:57
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (381,8 KB)
Data publikacji: 2016-12-02 15:24:52
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (364,1 KB)
Data publikacji: 2016-12-13 09:47:52
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (998,0 KB)
Data publikacji: 2016-12-28 13:55:04
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 774
PRemont i doposażenie kuchni w budynku gminnym w m. Brończyn

Załącznik Zapytanie ofertowe.pdf (862,3 KB)
Data publikacji: 2016-09-28 13:08:06
Załącznik Załącznik Nr 1 Formularz oferty cenowej.pdf (40,4 KB)
Data publikacji: 2016-09-28 13:08:06
Załącznik Załącznik Nr 2 Dokumentacja techniczna część budowlana.pdf (7 509,4 KB)
Data publikacji: 2016-09-28 13:08:06
Załącznik Załącznik Nr 3 Dokumentacja techniczna część elektryczna.pdf (6 289,2 KB)
Data publikacji: 2016-09-28 13:08:06
Załącznik Załącznik Nr 4 kosztorys budowlany nakładczy.pdf (383,3 KB)
Data publikacji: 2016-09-28 13:08:06
Załącznik Załącznik Nr 5 kosztorys elektryczny nakładczy.pdf (159,0 KB)
Data publikacji: 2016-09-28 13:08:06
Załącznik Załącznik Nr 6 wzór umowy.pdf (101,6 KB)
Data publikacji: 2016-09-28 13:08:06
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 493
PRozbudowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Borysławice

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (136,1 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik SIWZ.pdf (572,5 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Zał nr 1 do SIWZ Formularz oferty.pdf (372,5 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Zał nr 2 do SIWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf (346,6 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Zał nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf (343,5 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Zał nr 3 do SIWZ Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (439,1 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Zał nr 5 do SIWZ Wykaz osób.pdf (415,7 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Zał nr 6 do SIWZ Wykaz robót.pdf (340,2 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Zał nr 7 do SIWZ Wzór umowy.pdf (411,5 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Projekt kanalizacja.zip (11 924,9 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Projekt chodnik.zip (2 823,9 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:50:14
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (417,1 KB)
Data publikacji: 2016-10-14 13:22:37
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (391,0 KB)
Data publikacji: 2016-10-24 08:43:59
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (372,9 KB)
Data publikacji: 2016-11-10 10:13:01
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 694
P2017-10-122017-10-27Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach: Żelisław, Sarny - Zaborów, Chabierów kruszywem betonowym

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (5 693,9 KB)
Data publikacji: 2017-10-12 14:08:38
Załącznik SIWZ z załącznikami .pdf (911,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-12 14:08:38
Załącznik Kosztorys ofertowy zał nr 9 do SIWZ.pdf (74,5 KB)
Data publikacji: 2017-10-12 14:08:38
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 39
R2017-10-092017-10-26Modernizacja budynku administracyjnego

Załącznik SIWZ z załącznikami.zip (930,4 KB)
Data publikacji: 2017-10-09 10:02:39
Załącznik PRZEDMIARY.zip (323,9 KB)
Data publikacji: 2017-10-09 10:02:39
Załącznik Rysunki.zip (27 006,1 KB)
Data publikacji: 2017-10-09 10:02:39
Załącznik STWiORB.zip (615,6 KB)
Data publikacji: 2017-10-09 10:02:39
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (4 826,9 KB)
Data publikacji: 2017-10-09 10:02:39
Załącznik Przedmiar robót docieplenie stropodachu budynek A.pdf (62,2 KB)
Data publikacji: 2017-10-12 08:39:48
Załącznik Uzupełnienie treści SIWZ.pdf (250,6 KB)
Data publikacji: 2017-10-12 09:11:11
Załącznik uzupełnienie do SIWZ.zip (1 488,8 KB)
Data publikacji: 2017-10-20 13:00:15
Załącznik Informacja o uzupełnieniu treści SIWZ.pdf (231,3 KB)
Data publikacji: 2017-10-20 13:01:24
Załącznik Pytanie odpowiedź.pdf (155,7 KB)
Data publikacji: 2017-10-23 13:48:35
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 266
P2017-10-162017-10-23Naprawa elewacji budynku Gimnazjum

Załącznik kosztorys nakładczy.pdf (188,9 KB)
Data publikacji: 2017-10-16 08:24:20
Załącznik umowa wykonanie.pdf (99,2 KB)
Data publikacji: 2017-10-16 08:24:20
Załącznik wzór oferty.pdf (67,2 KB)
Data publikacji: 2017-10-16 08:24:20
Załącznik zapytanie o cene.pdf (86,2 KB)
Data publikacji: 2017-10-16 08:24:20
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 39
P2017-10-032017-10-18Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Włocin - Kolonia

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (4 676,5 KB)
Data publikacji: 2017-10-03 10:31:34
Załącznik SIWZ z załącznikami.pdf (918,7 KB)
Data publikacji: 2017-10-03 10:31:34
Załącznik Kosztorys ofertowy.pdf (106,1 KB)
Data publikacji: 2017-10-03 10:31:34
Załącznik Kosztorys ofertowy.odt (15,8 KB)
Data publikacji: 2017-10-03 10:31:34
Załącznik plan sytuacyjny 14.02.2017 - odc. 0+000-0+900.pdf (8 426,7 KB)
Data publikacji: 2017-10-03 10:31:34
Załącznik plan sytuacyjny A.pdf (12 230,7 KB)
Data publikacji: 2017-10-03 10:31:34
Załącznik plan sytuacyjny B.pdf (12 831,5 KB)
Data publikacji: 2017-10-03 10:31:34
Załącznik SST.zip (3 042,4 KB)
Data publikacji: 2017-10-03 10:31:34
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (265,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-19 09:11:46
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (322,2 KB)
Data publikacji: 2017-10-19 09:11:55
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (1 176,8 KB)
Data publikacji: 2017-10-19 10:52:32
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 91
P2017-09-202017-10-05Wykonanie nawierzchni tłuczniowych na drogach gminnych w miejscowościach: Żelisław, Sarny - Zaborów, Chabierów

Załącznik SIWZ z załącznikami.pdf (917,2 KB)
Data publikacji: 2017-09-20 15:47:15
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (5 508,2 KB)
Data publikacji: 2017-09-20 15:47:15
Załącznik Kosztorys inwestorski.pdf (78,2 KB)
Data publikacji: 2017-09-20 15:47:15
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (441,7 KB)
Data publikacji: 2017-10-06 07:49:21
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieiu postępowania.pdf (340,4 KB)
Data publikacji: 2017-10-06 07:49:30
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (1 319,2 KB)
Data publikacji: 2017-10-09 11:00:10
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 80
R2017-09-192017-09-28Roboty remontowe polegające na wymianie drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Błaszkach

Załącznik zapytanie ofertowe.pdf (88,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 13:25:56
Załącznik wzór oferty.pdf (79,3 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 13:25:56
Załącznik umowa wykonanie.pdf (108,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 13:25:56
Załącznik kosztorys nakładczy.pdf (79,3 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 13:25:56
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 46

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij