Urząd Miejski w Błaszkach

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Miejski w Błaszkach

98-235 Błaszki pl. Niepodległości 13
Telefon: (43) 829 0931 Faks: (43) 829 09 32
E-Mail: urzad@blaszki.pl
WWW: http://www.blaszki.pl
Skrytka ePUAP: /ugblaszki/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 39' 1.09"N, 18° 25' 58.6"E  Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678910»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
PWykonanie zabiegów konserwacyjno-pielęgnacyjnych na zbiorniku wodnym ( stawie) w m. Żelisław

Załącznik Zapytanie ofertowe.pdf (91,0 KB)
Data publikacji: 2017-07-06 07:47:57
Załącznik Formularz oferty cenowej załącznik nr 1.pdf (54,7 KB)
Data publikacji: 2017-07-06 07:47:57
Załącznik Wzór umowy załącznik nr 2.pdf (718,3 KB)
Data publikacji: 2017-07-06 07:47:57
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 547
PSukcesywna dostawa paliw dla potrzeb Urzędu Gminy i Miasta w Błaszkach na 2017 r.

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (3 125,2 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 11:23:07
Załącznik SIWZ.pdf (552,5 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 11:23:07
Załącznik Zał nr 1 do SIWZ Formularz oferty.pdf (87,8 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 11:23:07
Załącznik Zał nr 2 do SIWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf (347,1 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 11:23:07
Załącznik Zał nr 3 do SIWZ Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (439,7 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 11:23:07
Załącznik Zał nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf (343,1 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 11:23:07
Załącznik Zał nr 5 do SIWZ Wzór umowy.pdf (108,7 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 11:23:07
Załącznik Pytania i odpowiedzi w postępowaniu.pdf (1 028,3 KB)
Data publikacji: 2016-11-28 13:04:57
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (381,8 KB)
Data publikacji: 2016-12-02 15:24:52
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (364,1 KB)
Data publikacji: 2016-12-13 09:47:52
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (998,0 KB)
Data publikacji: 2016-12-28 13:55:04
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1230
PRemont i doposażenie kuchni w budynku gminnym w m. Brończyn

Załącznik Zapytanie ofertowe.pdf (862,3 KB)
Data publikacji: 2016-09-28 13:08:06
Załącznik Załącznik Nr 1 Formularz oferty cenowej.pdf (40,4 KB)
Data publikacji: 2016-09-28 13:08:06
Załącznik Załącznik Nr 2 Dokumentacja techniczna część budowlana.pdf (7 509,4 KB)
Data publikacji: 2016-09-28 13:08:06
Załącznik Załącznik Nr 3 Dokumentacja techniczna część elektryczna.pdf (6 289,2 KB)
Data publikacji: 2016-09-28 13:08:06
Załącznik Załącznik Nr 4 kosztorys budowlany nakładczy.pdf (383,3 KB)
Data publikacji: 2016-09-28 13:08:06
Załącznik Załącznik Nr 5 kosztorys elektryczny nakładczy.pdf (159,0 KB)
Data publikacji: 2016-09-28 13:08:06
Załącznik Załącznik Nr 6 wzór umowy.pdf (101,6 KB)
Data publikacji: 2016-09-28 13:08:06
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 867
PRozbudowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Borysławice

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (136,1 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik SIWZ.pdf (572,5 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Zał nr 1 do SIWZ Formularz oferty.pdf (372,5 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Zał nr 2 do SIWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf (346,6 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Zał nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf (343,5 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Zał nr 3 do SIWZ Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (439,1 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Zał nr 5 do SIWZ Wykaz osób.pdf (415,7 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Zał nr 6 do SIWZ Wykaz robót.pdf (340,2 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Zał nr 7 do SIWZ Wzór umowy.pdf (411,5 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Projekt kanalizacja.zip (11 924,9 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Projekt chodnik.zip (2 823,9 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:50:14
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (417,1 KB)
Data publikacji: 2016-10-14 13:22:37
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (391,0 KB)
Data publikacji: 2016-10-24 08:43:59
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (372,9 KB)
Data publikacji: 2016-11-10 10:13:01
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1212
P2018-07-032018-07-18Wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku gminnym w miejscowości Równa

Załącznik Zapytanie ofertowe.pdf (124,7 KB)
Data publikacji: 2018-07-03 08:32:18
Załącznik Załącznik nr 1 Formularz oferty cenowej.pdf (102,9 KB)
Data publikacji: 2018-07-03 08:32:18
Załącznik Załącznik nr 2 Wzór umowy.pdf (101,5 KB)
Data publikacji: 2018-07-03 08:32:18
Załącznik Załącznik nr 3 Przedmiar robót.pdf (60,5 KB)
Data publikacji: 2018-07-03 08:32:18
Załącznik Załacznik nr 4 Opis techniczny do zgłoszenia robót.pdf (953,6 KB)
Data publikacji: 2018-07-03 08:32:18
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 61
P2018-06-212018-07-09Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawu Trojana w miejscowości Żelisław – etap I – wykonanie toru rowerowego typu pump truck oraz fragmentu chodnika z kostki brukowej betonowej

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (6 880,4 KB)
Data publikacji: 2018-06-21 13:21:39
Załącznik SIWZ z załącznikami.pdf (823,4 KB)
Data publikacji: 2018-06-21 13:21:39
Załącznik Zał. nr 8 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar robót.zip (8 005,4 KB)
Data publikacji: 2018-06-21 13:21:39
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (261,3 KB)
Data publikacji: 2018-07-10 14:22:27
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (324,1 KB)
Data publikacji: 2018-07-10 14:22:32
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 68
P2018-06-182018-07-06Wykonanie robót drogowych modernizacyjnych i remontowych na drogach gminnych

Załącznik SIWZ z załącznikami.pdf (917,2 KB)
Data publikacji: 2018-06-18 20:40:28
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (8 921,4 KB)
Data publikacji: 2018-06-18 20:40:28
Załącznik Załącznik nr 8 kosztorys ofertowy CZĘŚĆ I.zip (882,9 KB)
Data publikacji: 2018-06-18 20:40:28
Załącznik Załącznik nr 9 kosztorys ofertowy CZĘŚĆ II.zip (702,4 KB)
Data publikacji: 2018-06-18 20:40:28
Załącznik Załącznik nr 10 kosztorys ofertowy CZĘŚĆ III.zip (254,6 KB)
Data publikacji: 2018-06-18 20:40:28
Załącznik Załącznik nr 11 kosztorys ofertowy CZĘŚĆ IV.zip (174,8 KB)
Data publikacji: 2018-06-18 20:40:28
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (656,9 KB)
Data publikacji: 2018-07-06 14:11:37
Załącznik CZĘŚĆ I Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (383,9 KB)
Data publikacji: 2018-07-17 11:43:50
Załącznik CZĘŚĆ III Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (168,6 KB)
Data publikacji: 2018-07-24 07:17:30
Załącznik CZĘŚĆ IV Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (160,9 KB)
Data publikacji: 2018-07-26 13:10:27
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część I.pdf (675,3 KB)
Data publikacji: 2018-08-20 13:04:34
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 300
P2018-06-122018-06-27Zamówienie udzielanie w częściach. I część: Utwardzenie kostką brukową betonową powierzchni pod trybunami na terenie boiska sportowego w Błaszkach, część II: Remont - wykonanie chodnika na osiedlu w miejscowowści Borysławice - etap II, część III: Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Kalinowa

Załącznik Zapytanie ofertowe.pdf (128,6 KB)
Data publikacji: 2018-06-12 11:38:49
Załącznik Załącznik nr 1 Formularz oferty cenowej.pdf (111,5 KB)
Data publikacji: 2018-06-12 11:38:49
Załącznik Załącznik nr 2 wzór umowy.pdf (95,1 KB)
Data publikacji: 2018-06-12 11:38:49
Załącznik Załącznik Nr 3 Część I dokumentacja +przedmiar robót.zip (484,0 KB)
Data publikacji: 2018-06-12 11:38:49
Załącznik Załącznik Nr 4 Część II dokumentacja + kosztorys ofertowy.zip (3 309,4 KB)
Data publikacji: 2018-06-12 11:38:49
Załącznik Załącznik Nr 5 Część III dokumentacja +kosztorys ofertowy.zip (1 811,1 KB)
Data publikacji: 2018-06-12 11:38:49
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 144
P2018-06-112018-06-26Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Brończyn

Załącznik Zapytanie ofertowe.pdf (127,7 KB)
Data publikacji: 2018-06-13 07:56:24
Załącznik Załącznik Nr 1 Formularz oferty cenowej.pdf (103,1 KB)
Data publikacji: 2018-06-13 07:56:24
Załącznik Załącznik Nr 2 Wzór umowy.pdf (95,9 KB)
Data publikacji: 2018-06-13 07:56:24
Załącznik Załącznik Nr 3 Kosztorys ofertowy.pdf (647,2 KB)
Data publikacji: 2018-06-13 07:56:24
Załącznik Załącznik Nr 4 Dokumentacja techniczna.pdf (966,8 KB)
Data publikacji: 2018-06-13 07:56:24
Załącznik Mapa Brończyn oświetlenie.pdf (2 903,9 KB)
Data publikacji: 2018-06-15 22:52:55
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 90
P2018-05-242018-06-12Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawu Trojana w miejscowości Żelisław - etap I - wykonanie toru rowerowego typu pump truck oraz fragmentu chodnika z kostki brukowej betonowej

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (5 470,0 KB)
Data publikacji: 2018-05-24 10:29:40
Załącznik SIWZ z załącznikami.pdf (805,9 KB)
Data publikacji: 2018-05-24 10:29:40
Załącznik Zał. nr 8 do SIWZ Dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar robót.zip (8 005,4 KB)
Data publikacji: 2018-05-24 10:29:40
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (77,4 KB)
Data publikacji: 2018-06-12 10:55:43
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (324,1 KB)
Data publikacji: 2018-06-18 17:49:48
Błaszki Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 97

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij