Urząd Miejski w Błaszkach

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Urząd Miejski w Błaszkach

98-235 Błaszki pl. Niepodległości 13
Telefon: (43) 829 0931 Faks: (43) 829 09 32
E-Mail: urzad@blaszki.pl
WWW: http://www.blaszki.pl
Skrytka ePUAP: /ugblaszki/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 39' 1.09"N, 18° 25' 58.6"E  Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678910»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
PWykonanie zabiegów konserwacyjno-pielęgnacyjnych na zbiorniku wodnym ( stawie) w m. Żelisław

Załącznik Zapytanie ofertowe.pdf (91,0 KB)
Data publikacji: 2017-07-06 07:47:57
Załącznik Formularz oferty cenowej załącznik nr 1.pdf (54,7 KB)
Data publikacji: 2017-07-06 07:47:57
Załącznik Wzór umowy załącznik nr 2.pdf (718,3 KB)
Data publikacji: 2017-07-06 07:47:57
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 477
PSukcesywna dostawa paliw dla potrzeb Urzędu Gminy i Miasta w Błaszkach na 2017 r.

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (3 125,2 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 11:23:07
Załącznik SIWZ.pdf (552,5 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 11:23:07
Załącznik Zał nr 1 do SIWZ Formularz oferty.pdf (87,8 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 11:23:07
Załącznik Zał nr 2 do SIWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf (347,1 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 11:23:07
Załącznik Zał nr 3 do SIWZ Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (439,7 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 11:23:07
Załącznik Zał nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf (343,1 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 11:23:07
Załącznik Zał nr 5 do SIWZ Wzór umowy.pdf (108,7 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 11:23:07
Załącznik Pytania i odpowiedzi w postępowaniu.pdf (1 028,3 KB)
Data publikacji: 2016-11-28 13:04:57
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (381,8 KB)
Data publikacji: 2016-12-02 15:24:52
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (364,1 KB)
Data publikacji: 2016-12-13 09:47:52
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (998,0 KB)
Data publikacji: 2016-12-28 13:55:04
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1102
PRemont i doposażenie kuchni w budynku gminnym w m. Brończyn

Załącznik Zapytanie ofertowe.pdf (862,3 KB)
Data publikacji: 2016-09-28 13:08:06
Załącznik Załącznik Nr 1 Formularz oferty cenowej.pdf (40,4 KB)
Data publikacji: 2016-09-28 13:08:06
Załącznik Załącznik Nr 2 Dokumentacja techniczna część budowlana.pdf (7 509,4 KB)
Data publikacji: 2016-09-28 13:08:06
Załącznik Załącznik Nr 3 Dokumentacja techniczna część elektryczna.pdf (6 289,2 KB)
Data publikacji: 2016-09-28 13:08:06
Załącznik Załącznik Nr 4 kosztorys budowlany nakładczy.pdf (383,3 KB)
Data publikacji: 2016-09-28 13:08:06
Załącznik Załącznik Nr 5 kosztorys elektryczny nakładczy.pdf (159,0 KB)
Data publikacji: 2016-09-28 13:08:06
Załącznik Załącznik Nr 6 wzór umowy.pdf (101,6 KB)
Data publikacji: 2016-09-28 13:08:06
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 709
PRozbudowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Borysławice

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (136,1 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik SIWZ.pdf (572,5 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Zał nr 1 do SIWZ Formularz oferty.pdf (372,5 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Zał nr 2 do SIWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf (346,6 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Zał nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf (343,5 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Zał nr 3 do SIWZ Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (439,1 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Zał nr 5 do SIWZ Wykaz osób.pdf (415,7 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Zał nr 6 do SIWZ Wykaz robót.pdf (340,2 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Zał nr 7 do SIWZ Wzór umowy.pdf (411,5 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Projekt kanalizacja.zip (11 924,9 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:44:44
Załącznik Projekt chodnik.zip (2 823,9 KB)
Data publikacji: 2016-09-29 09:50:14
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (417,1 KB)
Data publikacji: 2016-10-14 13:22:37
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (391,0 KB)
Data publikacji: 2016-10-24 08:43:59
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (372,9 KB)
Data publikacji: 2016-11-10 10:13:01
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1043
P2018-02-262018-03-16Wykonanie robót remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Błaszkach

Załącznik Zapytanie ofertowe.pdf (118,5 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 13:59:25
Załącznik Załącznik Nr 1 Formularz oferty cenowej.pdf (88,4 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 13:59:25
Załącznik Załącznik Nr 2 Wzór umowy.pdf (102,3 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 13:59:25
Załącznik Załącznik Nr 3 Kosztorys nakładczy.pdf (241,3 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 13:59:25
Załącznik Załącznik Nr 4 STWiOR.pdf (502,3 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 13:59:25
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 177
P2018-02-092018-02-16Zapytanie ofertowe na opracowanie map do celów projektowych

Załącznik Zapytanie ofertowe.pdf (123,7 KB)
Data publikacji: 2018-02-09 09:00:58
Załącznik Formularz oferty cenowej załącznik nr 1.pdf (81,6 KB)
Data publikacji: 2018-02-09 09:00:58
Załącznik Wzór umowy załącznik nr 2.pdf (67,9 KB)
Data publikacji: 2018-02-09 09:00:58
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 103
P2018-02-012018-02-14Dostawa kruszywa do remontów ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Błaszki w 2018 roku

Załącznik SIWZ.pdf (205,9 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 13:51:54
Załącznik Zał. Nr 1 Formularz ofertowy.pdf (99,4 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 13:51:54
Załącznik Zał nr 2 do SIWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf (286,9 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 13:51:54
Załącznik Zał nr 3 do SIWZ Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (436,0 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 13:51:54
Załącznik ZAŁ. Nr 4 Wykaz dostaw.pdf (76,5 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 13:51:54
Załącznik Zał. Nr 5 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.pdf (74,5 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 13:51:54
Załącznik Zał. Nr 6 Wzór umowy.pdf (77,7 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 13:51:54
Załącznik Wyjaśnienia do SIWZ.pdf (326,5 KB)
Data publikacji: 2018-02-08 13:33:45
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (94,1 KB)
Data publikacji: 2018-02-14 14:05:06
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (407,1 KB)
Data publikacji: 2018-02-20 11:44:17
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (853,1 KB)
Data publikacji: 2018-03-08 13:01:10
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 389
P2017-12-112017-12-18Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i zwrotów dla Urzędu Miejskiego w Błaszkach

Załącznik Formularz cenowy.pdf (68,6 KB)
Data publikacji: 2017-12-11 09:33:08
Załącznik Zapytanie ofertowe (2).pdf (327,4 KB)
Data publikacji: 2017-12-11 09:33:08
Załącznik Wzór umowy.pdf (595,4 KB)
Data publikacji: 2017-12-11 09:33:08
Załącznik Zmiana terminu składania ofert.pdf (192,8 KB)
Data publikacji: 2017-12-14 14:22:06
Załącznik Pytania i odpowiedzi.pdf (1 776,7 KB)
Data publikacji: 2017-12-19 08:38:59
Załącznik Projekt umowy.pdf (2 607,1 KB)
Data publikacji: 2017-12-19 08:40:18
Załącznik Ogloszenie (2).pdf (136,1 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 10:51:41
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 160
P2017-11-082017-11-21Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Brończyn

Załącznik Zapytanie ofertowe.pdf (114,0 KB)
Data publikacji: 2017-11-08 12:50:16
Załącznik Załącznik Nr 1 Formularz oferty cenowej.pdf (54,7 KB)
Data publikacji: 2017-11-08 12:50:16
Załącznik Załącznik Nr 2 Wzór umowy.pdf (94,1 KB)
Data publikacji: 2017-11-08 12:50:16
Załącznik Załącznik Nr 3 Kosztorys nakładczy.pdf (3 001,1 KB)
Data publikacji: 2017-11-08 12:50:16
Załącznik Załącznik Nr 4 Dokumentacja techniczna.pdf (2 686,1 KB)
Data publikacji: 2017-11-08 12:50:16
Załącznik Pytania i odpowiedzi.pdf (256,2 KB)
Data publikacji: 2017-11-16 12:27:33
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 218
P2017-11-072017-11-17Sukcesywna dostawa paliw dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Błaszkach w 2018 roku

Załącznik SIWZ.pdf (619,8 KB)
Data publikacji: 2017-11-07 11:11:41
Załącznik Zał nr 1 do SIWZ Formularz oferty.pdf (83,0 KB)
Data publikacji: 2017-11-07 11:11:41
Załącznik Zał nr 2 do SIWZ oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu.pdf (494,0 KB)
Data publikacji: 2017-11-07 11:11:41
Załącznik Zał nr 3 do SIWZ Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (501,4 KB)
Data publikacji: 2017-11-07 11:11:41
Załącznik Zał nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf (349,1 KB)
Data publikacji: 2017-11-07 11:11:41
Załącznik Zał nr 5 do SIWZ Wzór umowy.pdf (104,5 KB)
Data publikacji: 2017-11-07 11:11:41
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (3 283,0 KB)
Data publikacji: 2017-11-07 11:11:41
Załącznik Pytania i odpowiedzi 1.pdf (1 543,2 KB)
Data publikacji: 2017-11-14 12:51:45
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (479,6 KB)
Data publikacji: 2017-11-17 12:31:37
Załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (353,4 KB)
Data publikacji: 2017-11-17 12:33:46
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (824,7 KB)
Data publikacji: 2017-12-01 14:16:49
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 302

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij